Od roku 2012 w Polsce obowiązuje rozporządzenie, które nakłada na każdą instytucję publiczną obowiązek posiadania serwisu internetowego, który będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych [1]. Jak należy rozumieć dostępność strony internetowej dla osób niewidomych? Strona internetowa jest dostępna wówczas, gdy osoba niepełnosprawna ma pełen dostęp do jej treści, gdy nie pojawiają się trudności ze zrozumieniem tej treści i problemy z nawigacją. Jakimi wskazówkami warto się więc kierować, projektując strony internetowe dla osób z niepełnosprawnością wzrokową?

JAK PROJEKTOWAĆ DLA NIEWIDOMYCH?

Osoby niewidome od kilku lat mogą korzystać z komputera. Zawdzięczają to syntezatorom mowy i czytnikom ekranów, które zamieniają tekst pisany na tekst mówiony lub wysyłają go do brajlowskiego urządzenia wyjściowego [2]. Te wynalazki sprawiają, że osoby niewidome mają dostęp do życia, które toczy się w Internecie. Niestety nie wszystkie strony internetowe są otwarte na użytkowników z niepełnosprawnością wzrokową. Strony takie posiadają błędy techniczne, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają skorzystanie z ich zasobów osobom niedowidzącym.

Strony internetowe dla niewidomych muszą być maksymalnie uporządkowane – skomplikowane struktury graficzne nie są dostępne percepcji osób niewidomych w taki sam sposób, jak w przypadku osób widzących.

Tworząc stronę internetową dla osoby niewidomej trzeba zwrócić uwagę na jej tytuł. Powinien od odzwierciedlać maksymalnie jej zawartość i być zgodny z zasadą „Im mniej, tym lepiej”.
Struktura strony determinuje to, czy jest ona czytelna – każdy element na stronie (cytat, skrót, lista) musi być ujęty w odpowiedni znacznik. To ważne, ponieważ czytniki ekranów rozróżniają takie elementy. Jeśli menu strony złożone jest z grafik, to bardzo ważne jest bardzo dokładne opisanie każdego linku graficznego.

Jeśli na stronie znajduje się formularz, to pola, które należy uzupełnić powinny zostać koniecznie zaopatrzone w dodatkową informację o konieczności ich uzupełnienia. Taką komendę można umieścić jako etykietę dla danego pola albo jako tekst znajdujący się w pobliżu.

Jeśli posiadamy dużą stronę internetową to z wielką konsekwencją należy pilnować struktury na poszczególnych podstronach – nie można zmieniać ułożenia poszczególnych elementów na stronie. Dobrze jest stworzyć możliwość wykorzystania klawiatury albo innych urządzeń do obsługi interfejsu.

JAK PROJEKTOWAĆ STRONY DLA NIEDOWIDZĄCYCH?

 • Osobą niedowidzącą to taka, która posiada wadę wzroku, której nie można całkowicie skorygować za pomocą okularów. W celu ułatwienia dostępu do treści stron internetowych dla osób niedowidzących stosuje się szereg przydatnych rozwiązań.
 • Używanie wysokich kontrastów – można opracować osobny arkusz CSS posiadający inne formatowanie, który będzie włączany specjalnym przełącznikiem na stronie. Najlepsze kontrasty tworzą kolory czarny i biały, czarny i żółty, żółty i czarny.
 • Dobrze jest sprawdzić, czy strona internetowa działa tak samo we wszystkich przeglądarkach – chodzi tu przede wszystkim o wyświetlanie kroju czcionek.
 • Wielkość czcionek – projektanci stron internetowych powinni zwrócić szczególną uwagę właśnie na ten aspekt, ponieważ zbyt małe litery są niewygodne do czytania nawet dla osób ze zdrowymi oczami.
 • Jeśli czcionka jest zbyt mała, należy stworzyć możliwość powiększeni tekstu strony – niektóre strony internetowe są wyposażone w specjalne przyciski. Jest to również funkcja właściwa dla popularnych przeglądarek.

ŹRÓDŁA:

 1.  Przepisy te zawarto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 526)
 2.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytnik_ekranowy
 3.  http://webroad.pl/inne/455-strony-www-dla-niepelnosprawnych
 4.  http://www.aptus.pl/www/porady/tworzenie_niewidomi.php
 5.  Paszkiewicz D., Dębski J. Dostępność serwisów internetowych. Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warszawa 2013.
 6.  http://www.capaciouscore.pl/artykuly/projektowanie-stron-www-uwzgledniajac-osoby-niewidome-i-niedowidzace/