Nasz szablon posiadł dwie ważne aktualizacje:
1. Wsparcie dla języków RTL \ Right To left.
2. Proste dodawanie załączników do postów szablonu AMADEO .

Czym są języki RTL?

Pochodzi od angielskiego wyrażenia Right To Left. Są to więc języki, które odczytujemy od prawej do lewej – odwrotnie od języków powstałych na kanwie łaciny.

W pełni przystosowaliśmy nasz szablon do potrzeb języka arabskiego, hebrajskiego, syriackiego, jak i pochodnych.

Do potrzeb szablonu przystosowaliśmy nie tylko tekst, który jest w pełni przystosowany do potrzeb RTL, ale poszczególne elementy strony, w pełni dostosowujące się do układu RTL.

Wyposażyliśmy nasz szablon w funkcję prostego dodawania załączników do postów. Standardowo szablony WordPress są pozbawione tej funkcji.

Od teraz, korzystając z szablonu AMADEO  możesz intuicyjnie, bez technicznych przeszkód dodawać załączniki w postaci plików i obrazów w dowolnym formacie.

Jak to zrobić? To proste! Jeżeli za pomocą naszego szablonu utworzysz nowy wpis korzystając z katalogu Wpisy / Dodaj nowy – pod treścią wiadomości będzie widnieć opcja „Dodaj załącznik”.

Dzięki temu, do treści wiadomości możesz dodawać multimedia w postaci filmów, obrazków, plików dźwiękowych i pozostałych form plików.

bez-tytulu